Pinoy Horror Story

Pinoy Haunted Pocketbooks


Ang Singsing

Nanlaki ang mga mata ni Catherine nang makita ang laman ng binuksang kahita.
"Engagement ring?!" halos mapigil ang kanyang paghinga. "A diamond engagement ring!" muli niyang bulalas na hindi naalis ang mga mata sa singsing na laman ng kahita.
"Nagustuhan mo? nakangiti, buong pag-mamahal na tanong ni Brad.
"Siyempre naman! Ang ganda-ganda nito! Tiyak na maiinggit ang mga kaibigan ko pag nakita nila!" buong galak na sambit ng dalaga. "Thank you, Brad! I love you!" at hinagkan niya ang binata ng buong tamis.
Isang taon na ang relasyon nina Brad at Catherine. Kumpara sa mga kaibigan nilang ilang beses nang nagpalit ng nobyo at nobya, patuloy na tumatatag ang samahan nila. Ang sabi nila ay compatible silang dalawa kung kaya imposible silang magkasira.
Mahal na mahal ni Catherine si Brad. Ito ang first boyfriend niya. Ang binata rin ang pangarap niyang makasama sa pagharap sa altar.
Dahil nakilala ni Brad si Juliana Montejano at mula noon ay nagbago na ang lahat.
Balikbayan si Juliana. First cousin ito ni Gerry, best friend ni Brad na taga-North Ridge Village. Sampung taon pa lang si Juliana nang mag-migrate sa Texas ang pamilya nito. Ngayon, sampung taon makaraan, bumalik ng bansa ang mag-anak para dumalo sa Montejano Family Reunion.
Paano sila nagkakilala?
Simple lang.
Tinawagan ni Gerry si Brad. Jogging daw sila sa Quwezon Memorial Circle. Sumama si Brad. Nagkataong nang gabing tumawag si Gerry, nasa bahay ng mga ito si Juliana. Nang marinig nitong magdya-jogging ang pinsan kinabukasan ay nagboluntaryong sumama ang dalaga.
Ang sumunod ay ang hindi inaasahan ni Brad na posibleng mangyari sa kanya. Unang kita pa lang niya kay Juliana ay iba na ang naging tibok ng kanyang puso. Hindi niya nadama iyon kay Catherine. Matagal na silang magkasama ng nobya sa trabaho bago pa niya ito niligawan. Maraming bagay sa kanilang magkatugma at iyon ang naglapit sa kanya sa kasintahan. Pero ngayon, mahirap ipaliwanag ang damdaming naramdaman niya para kay Juliana. Parang mamamatay siya kapag hindi ito nakasama habambuhay.
"But you've got a girlfriend!" sabi ni Juliana nang magtapat ng pag-ibig si Brad.
"I love you more than I love her," amin ng binata.
"I'm sorry, Brad. Pero hindi kita matatanggap hangga't alam kong may commitment ka sa iba," wika ni Juliana.
"Kung makikipag-break ako, you will accept me?" may pagsamo sa tinig ni Brad.
"Let's see," buong kapilyahang ngumiti si Juliana.
At nagdesisyon si Brad.
"Nakikipag-break ka sa akin?" kunot-noo, hindi makapaniwala si Catherine sa narinig. "Pero bakit? Ano ang nagawa kong mali? Ano ang kasalanan ko?"
Napayuko si Brad. "Wala kang kasalanan, Catherine. Ako ang may problema. U-Umibig ako sa iba," amin ng binata.
Iyon ang pinakamasakit na mga salitang narinig ni Catherine. Dahil hindi nakayanan ang sama ng loob ay nagtatakbo ang babae palabas ng restoban. Hahabulin sana ni Brad ang dalaga ngunit naisip na mas mabuting maghiwalay silang galit ito sa kanya upang madaling makalimot.
Humugot ng malalim na buntong-hininga si Brad pero kasabay noon ay narinig niya ang nakabibingi, nakatutulig na pagpipreno ang isang sasakyan kasunod ang malakas na tilian.
"Nasagasaan ang babae!" sigaw ng mga tao.
"Bigla ang kabig ng kaba sa dibdib ni Brad. Agad siyang tumayo upang alamin kung tama ang kanyang kutob. Halos magkandarapa siya sa pagtakbo patungo sa pintuan ng restoran.
Napigil ang hininga ni Brad nang makita ang nakalulunos na itsura ni Catherine. Duguang nakabulagta ang dalaga sa kalsada, dilat ang mga matang nakatingin sa kinatatayuan niya.
"Dalhin natin sa ospital!" utos ng isang lalaking sumasaklolo.
Huli na. Patay na si Catherine.
Nanlumo si Brad. Pakiramdam niya ay siya ang salaring kumitil sa buhay ng kasintahan. Waring sa pagkamatay ni Catherine ay namatay rin ang nadarama niyang kakaibang damdamin para kay Juliana.
Sa isang iglap, ang tahimik niyang buhay ay hindi na tulad ng dati. Alam niya, hindi siya patatahimikin ng kanyang kunsensiya.
Nailibing na si Catherine.
Pero ang mga alaala ng dalaga ay nasa bawat hibla ng utak ni Brad. Hindi siya maka-tulog, hindi siya makakain, hindi siya mapa-kali. Ang totoo ay nakabalik na nang Texas si Juliana at ang pamilya nito na hindi na niya nakausap pa ang dalaga. Waring bigla ay nawala rin ang interes niya sa maraming bagay at kasama ang sabi niya noon ay ang pag-ibig sa dalagang balik-bayan.
Isang madaling araw, nagising si Brad na kinikilabutan. Amoy niya ang gamit na pabango ni Catherine.
"C-Catherine..." sambit niya.
Bumukas ang bintana ng kanyang silid at umihip ang napakalamig na hangin. lalong kinilabutan si Brad.
"Patawarin mo ako, patawarin mo ako," nalalaglag ang mga luhang panangis ni Brad.
Hindi alam ni Brad kung gaano siya katagal na nakaupo sa gilid ng kanyang kama at kung gaano katagal nawala ang malamig na dapyo ng hangin sa loob ng silid. Ang natatandaan niya nang magmulat ng mga mata ay ang kahita sa kanyang tabi. Nang kunin niya iyon at buksan ay naroon ang engagement ring na ibinigay niya kay Catherine.
Isinauli ni catherine ang singsing. Hindi ito mapanatag sa kabilang buhay dahil nasa daliri nito ang singsing na nag-uugnay sa kanila ni Brad. Tinapos na nito ang relasyon nila ni Brad pero ang sumbat ng kunsensiya ay dadalhin ni Brad sa habang panahon.

Wakas