Pinoy Horror Story

Pinoy Haunted Pocketbooks


´╗┐Desperately Your's, Kiko!

NASA kainitan ng pagtatalik sina sina Celso at Anette nang makarinig sila ng ingay mula sa labas ng kuwartong kanilang kinaroroonan.
"Ano 'yon?" anang lalaki na nakatingin sa nakapinid na pintuan. "Ano kayang ingay 'yon, Anette? "
Napalunok siya. Ang totoo'y hindi lang siya Nasa nagulat ngunit sinaklot pa ng matinding takot. Para sa kanya ay kakaiba ang ingay na narinig. Nausal niya ang pangalan ng lalaki saka tinapik ang braso nito.
Umalis mula sa pagkakakubabaw sa kanya si Celso at humilata ito sa kanyang tabi. Nang sandaling iyon ay nakabilad ang kanilang hubo't hubad na katawan, na dahil sa kanilang pagkabigla ay hundi nila naisipan man lang takpan ng kumot na nasa may paanan lang nila.
Napatingin sa kanya ang kakaki ng muli niyang nausak ang pangalan nito. Napalunok siya ng makita sa mga mata nito ang takot. Dahil bukas ang ilaw nakita pa niya abg pamumutka nito.
"Celso, Bakit?"
Imbes na sumagot ay nanlaki ang mga mata nitong muling nag-ukol ng tinginvsa may pintuan. Subalit impit itong napasigaw at napaigtad sa pagkakaupo. Halatang natakot ito at isiniksik pa ang sarili sa headboard ng kama. Ikinawag-kawag nito ang kamay na tila ba ay may itinaboy na kung sino o kung ano.
"Celso, bakit?" tili niya na umiiyak na rin. "Ano bang nangyari sa 'yo? Celso..!
"Umalis ka!" anang lalaki na tila hindi siya nakikita at naririnig. "Huwag kang lumapit. Patay ka na!"
Lalo pang lumakas ang kanyang pagsigaw ng lumundag si Celso mula sa ibabaw ng kama at nagtatakbo palabas ng pintuan. Nagtataka at labis na natakot na bumaba siya sa higaan. Lalabas na sana siya ng kuwarto upang habulin ito kung kung hindi lang niya naalalang hubo't hubad siya.
"Diyos ko po," anas niya habang nagbibihis. "Nakakahiya! Baka lumabas ng bahay si Celso na hubo't hubad..."
Nang bihis na siya ay dali-dali niyang pinulot ang mga damit ni Celso na nasa sahig. Umaasa siyang maaabutan pa ito sa loob ng bahay upang makapagbihis at hindi siya mabilad sa kahihiyan.
Namula ang kanyang mukha nang pagdating niya sa tuktok hagdan ay nakitang nakatayo ang kasambahay niyang si Aling Betty. Naramdaman nitong paparating siya kaya tumingala at inukulan siya ng nang-uusig na mga mata.
Napalunok siya. Hindi agad niya nagawang humakbang pababa. Ang totoo'y binalit siya ng pagkapahiya. Pumatak ang kanyang mga luha nang mausal niya ang pangalan nito.
"Ma'm,lumabas ng bahay ang pinsan mong si Celso na hubo't hubad..."
Lalo siyang hindi nakakibo. Naparalisa ang buo niyang katawan at nagmistula siyang tuod na itinulos sa kinatatayuan. Kung hindi pa siya nakarinig ng malakas na sigawan mula sa labas ay hindi siya makakabawi.
"Si Celso " sigaq ni Aling Betty na nagtatarang sa harap ng bukas na pintuan habang nakatingin sa labas. "Ma'm, ang pinsan mo nasagasaan!"
Halos maputol ang litid niya sa malakas na pagsigaw. Parang hindi niya kayang tanggapin ang narinig na iyon.
Nang tumakbo palabas ng bahay si Aling Betty ay nagdudumali na siyang nanaog. Wala siyang tigil sabpagsigaw habang humahagulhol ng iyak. Para na siyang masisiraan ng bait. "Celso...! " sigaw niyang muli nang makalabas siya sa gate. Tila sasabog ang kanyang ulo nang tumambad sa paningin niya ang nakahandusay na hubo't hubad na katawan ni Celso sa gitna ng kalsada, na naliligo sa sariling dugo. Basag angbulo nito at durog ang kaliwang paa habang kumikisay-kisay pa. Sa hitsura nitong iyon ay malinaw sa isip niyang nabundol iti ng humahagibis na sasakyan, na marahil ay tumakas na kaya wala na roon. "Celso...! "
Ang bahay niya ay nasa kanyabg gilid ng main road ng kanilang bayan kaya lahat ng uri ng sasakyan ay dumaraan doon. At kapag ganitong oras nga ay nagsasalimbayan ang nag-uunahang mga motorista.
Dahil mahal niya ang lalaki ay nagawa niya itong lapitan kahit pa nga karima-rimahim ang hitsura nito. Humahagulhol ng iyak na lumuhod siya sa harap nito at hinawakan ito sa kanang kamay. Tumingin ito sa kanya at kumibot-kibot ang labi.
"Celso..? " anas niya nang maunawaan sa buka ng bibig nito ang sunasabi. Napailing siya. Nakadama ng matinding takot. "H-hindi..!"
"Hi-hinabol...ak-ki...n-ni...Kiko," anang lalaki habang tumitirik ang mga mata. Hinahabol din nito ang hininga. "N-nagmumulto s-siya..!"
Nasapo niya ang sariling bibig. Lalong nag-unahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Nang tumingala siya ay nakita niya ang mga tila galit na mata ng lahat ng taong nag-uusyoso sa harap niya. Napatigil siya sa paghagulhol at inilinga ang paningin. Nanlamig ang kanyang pakiramdam nang mabasa pa niya sa mukha ng ilan na wari'y nang-uusig at nangungutya.
Nahayag na ngayon ang lihim niyang kataksilan!
Sanhi niyon ay muli siyang napatungo kaya kitang-kita niya kung paanong humugot ng huling hininga si Celso. Nagsisigaw siya dahil hindi niya matanggap ang kamatayan nito! SA

***

LOOB ng tatlong araw na paglalamay sa bangkay ni Celso sa isang funeral chapel ay hindi nagawang umuwi ni Anette. Kaya naman pagkatapos nitong maihatid sa huling hantungan ay may takot na nakabalot sa pagkatao niya habang pumapasok siya sa gate ng kanyang bahay. Nanginginig ang katawan niya at halos hindi niya maihakbang ang mga paa patungo sa unahang pintuan. Hindi niya alam kung ano ang sasalubong sa kanya at iyon ay tila isang mabigat na parusa para sa kanya.
"Kiko, sorry," anas niya habang luhaan. "Patawarin mo ako..."
Nayakap niya ang sarili nang bigla niyang naramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Napatigil siya sa paghakbang at lalo pang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Pagkatapos niyang lumunok ng sunod-sunod ay dahan-dahan siyang napatingala.
Nanlaki ang kanyang mga mata at biglang napatili nang makita niya ang asawang si Kiko na tuwid na tuwid na nakatayo sa bintana ng kanilang kuwarto. Galit at nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Lalo pa siyang binalot ng matinding takot dahil ang suot nitong longsleeves ay nanggigitata sa sariwang dugo - gayong puting-puti iyon nang suot niro habang nakahiga sa ataul noong nakaburol ito!
"Hindi! " sigaw niyang punong-puno ng sindak at takot. "No!"
Iyong pihit niya ng katawan ay kumaripas siya ng takbo palabas sa gate. Hindi niya napansin ang isang humahagibis na van at huli na bago siya tumigil. Nahagip siya nito kaya tumilapon siya at nagpagulong-gulong sa kalsada.
"Ma'm, Anette," anas ng luhaang si Aling Betty habang sa harap ng unahang pintuan ng bahay. Nasaksihan nito ang naganap na aksidente at muli ay wala itong nagawa kundi ang tumanaw na lamang. "Walang ibang masisisi sa nangyaring ito sa inyo Celso kundi ang mga sarili ninyo. Nagtaksil kayo. Niloki ninyo si Sir Kiko..."

***

ISANG linggo pagkatapos ng libing ni Anette ay nag-umpisa nang mag-impake ng kanyang gamit si Aling Betty. Lilisanin naniya ang bahay ng mga dating amo, na minalas na kapwa namatay sa magkaibang paraan.
Hindi niya mapigilang lumuha dahil labis siyang nalulungkot. Naging masaya kasi siya sa loob ng tatlong taong paninilbihan sa mag-asawang Kiko at Anette. Nasaksihan kasi niya ang pagmamahalan ng mga ito noong unang dalalang taon ng pagsasama kahit pa nga na inutil ang lalaki-na biglang nagbago nang dumating si Celso sa bahay na iyon at nagsilbi bilang isang driver.
Nang muli niyang kinuha ang nakatuping damit sa loob ng cabinet upang ilagay pa sa kanyang maleta ay isang nakatuping papel ang nahulog sa sahig. Agad niya iyong napansin kaya ibinaba muna niya sa ibabaw ng kama ang hawak at pinulot iyon.
Napahagulhol siya ng nasa kamay na niya ang suicide note na iyon!
Eksaktong fifty days na mula nang mapasukan niyang patay si Kiko sa loob ng banyo ng kuwarto ng mag-asawa. Hindi maaalis sa isip niya kung psano tumambad sa kanyang mga mata ang karumal-dumal nitong hitsura.
Kumikisay-kisay ito habang tirik ang mga mata at sumasagitsit ang dugo mula sa butas ng sintido nitong tinagusan ng bala. Hindu nagkabula ang kanyang hinala na nagpatiwakal ito matapos niyang marinig ang umalingawngaw putok ng baril habang nagluluto siya sa kusina. Mabilis siyang umakyat sa kuwarto ng mga amo ng araw na iyon, kung kailan dadalawa lang sila sa bahay ni Kiko. Umalis kasi si Anette may importante raw pupuntahan kaya nagpahatid kay Celso.
At nasaksihan nga niya ang sinaryong hindi niya inaasahang magaganap! Sa kabila ng kalitihan niya ng sandaling iyon ay umagaw ng kanyang pansin angvisang maliit na papel na nasa ibabaw ng kamay kinuha niya iyon at binasa ang nakasulat doon.
Yanig ang kanyang pagkatao dahil sa rebelasyong isinulat doon ng amo niyang si Kiko na siyang nagtulak dito upang magbaril ng sarili sa sintido. Dahil nahayag doon ang isang lihim at mabibilad sa malaking iskandalo't kahihiyan ang amo niyang babae ay naisipan na lamang niyang itago.
Iniipit niya sa mga nakatuping damit sa kanyang cabinet ang suicide note na iyon ng lalaking amo bilang pagmamalasakit niya ky Anette. Alam niyang mali subalit ginawa niya ang desisyong iyon.
"Diyos ko, patawad po," anas niya na niyakap ang papel na kinasusulatan ng isang rebelasyon na nauna nang nabatid ng lahat mula ng mamatayvsa aksidente si Celso. "Patawarin mo po ako kung mali man ang naging desisyon ko noon..."

***

GANITO ang laman ng iniwang suicide note ni Kiko...
Paalam! Alam kong ito'y malaking kasalanan pero ito na lamang ang tanging paraang naisip ko para takasan ang bagay na hindi ko na kayang dalhin sa aking dibdib. Kahit ako'y isang inutil ay hindi ko pa rin kayang tanggapin ang kataksilan ng asawa ko. Hindi totoong pinsan ni Anette ang ipinawok niyang driver naming si Celso kundi ito ay lalaki niya. Nahuli lo sila...kitang-kita ng aking mga mata ang kanilang kataksilan!
Diyos ko, patawad po.

Wakas