Pinoy Horror Story

Pinoy Haunted Pocketbooks


´╗┐Hanggang Wakas!

MGA bata pa lamang sina Edna at Edward ay malapit na silang dalawa sa isa't isa. Walang nagbago sa matamis nilang pagsasamahan nang sila ay maging dalaga at binata na.
"Ilang panahon na lang at matutupad ko na ang Pangako ko sa iyo," masiglang sabi ni Edward kay Edna habang nasa talampas silang dalawa.
"Nasasabik na ako sa panahong iyon. Ang nakalulungkot lang ay hindi ako makakatapos sa aking pag-aaral na katulad mo dahil nagkasakit si itay," sagot ni Edna kay Edward.
"Hindi na mahalaga sa akin kung hundi ka makatapos sa iyong pag-aaral. Higit kong pinahahalagahan ang ating pagmamahalan," malambing na wika nito bago hinawakan ang kanyang kamay.
"Mahal na mahal kita, Edward at saksi ang talampas na ito sa aking sumpa na ikaw lang ang lalaking aking iibigin," aniyang naglalambing bago siya humilig sa balikat nito.
"Mahal na mahal din kita, Edna. Ikaw lang ang babaing mamahalin ko habang ako ay nabubuhay, " masuyong sabi nito.
"Sana ay hindi na matapos ang mga sandaling ito," aniya bago tumingala sa kalangitan. Kapag ganoong magkasama silang dalawa bg kasintahn ay nakakalimutan ni Edna ang lahat ng kanyang mga alalahanin. Masaya siya at maligaya sapagkat batid niya na totoong lahat ang mga sinabi nito. Bukod doon ay mapagmahal ding kasintahan si Edward kaya wala na siyang mahihiling pa.
Ang problema na lang niya ay ang kanyang kapatid na panganay na tutol sa kanilang pagmamahalan. Subalit ang problemang iyon ay hindi niya pinapansin dahil boto naman dito ang kanyang mga magulang.

NANG umuwi si Edna ay ang galit na mukha ng kanyang kuya Elmo ang sumalubong sa kanya. "Saan ka nanggaling?" galit na galit na sita kay Edna ni Elmo.
"Kuya, Nagpaalam naman ako kay Inay," katwiran niya sa kapatid.
"Masama na ang lagay ni itay ay nakuha mo pang makipaglandian sa lalaking iyon. Anong klase kang anak?" sumbat nito sa kanya.
"Elmo, puwede bang hinaan mo naman ang bibig mo? Naririnig ka ng inyong ama at sa ginagawa mong iyan ay dinaragdagan mo lang ang kanyang paghihirap," saway ni Aling Dolores sa panganay na anak.
"Kinampihan n'yo na naman ang babaing ito kaya lumalaki ang ulo!" padabog na wika nito.
"Hindi ko kinakampihan si Edna. Pero hindi mo dapat na panghimasukan ang pribado niyang buhay. Edna, umakyat ka na at hinahanap ka ng itay mo," anang kanilang ina.
Lihim na nakapagpasalamat su Edba sa kanilang ina. Habang patuloy na nagkukukot ang kalooban ni Elmo. Nang gabing iyon ay nagbalisa nang husto ang kanilang ama at bago mag-umaga ay binawian ng buhay, bunga nang labis na paghihirap sa karamdaman.
Sa mga oras ng kanyang kalungkutan ay hindi umalis sa kanyang tabi si Edward. Nakaramay nila ang kanyang kasintahan sa lahat halos ng hirap sa buong panahon ng lamay. Labis na dinamdam ni Aling Dolores ang pagkamatay ng asawa. Nang mailibing ang kanyang ama ay dinapuan din ng mabigat na karamdaman ang kanyang ina. Noong unang mga araw ay naipagamot nila si Aling Dolores sa doctor at sa ospital na pinadlhan nila sa kanilang ina ay doon niya nakilala si Rey.

"HARAPIN mi nang maayos si Rey, Edna. Ayokong mapahiya sa kanya dahil malaki ang naitulong niya kat Inay," utos ni Elmo sa kanya.
"Kuya, boyfriend ki na si Edward, kaya hindi na ako puweding magpaligaw sa iba," tutol ang kaloobang wika ni Edna sa kapatid.
"Boyfriend mo pa lang si Edward, kaya may karapatan ka pang mag-iba ng isipan. Gamitin mo ang iyong utak at huwag puro tibok ng puso ang iyong pairalin. Kailangan natin si Rey dahil wala tayong maitutustos sa pagpapagamot ni Inay," sabi nito bago siya tinuktukan sa ulo.
"Isusumbing kita kay Inay!" inis na sabi niya.
"Subukan mo at nang makatikim ka sa akin! "
Masamang-masama ang loob ni Edna sa kapatid, ngunit wala siyang magawa upang tutulan ang kagustuhab nito. Napilitan siya na pakiharapan nang maayos si Rey nang dumating sa kanilang bahay, para pormal siyang ligawan.
Istimadung-istimado ni Elmo si Rey at halatang-halata na gustong-gusto nito ang binatang doctor para sa kanya.

NANG muli silang magkita ni Edward ay sinabi ni Edna sa kasintahan tungkol ky Rey.
"Pabayaan mo na lang ang kuya mo, para hindi na kayo magkagalit," nakakaunawang sani ni Edward sa kanya.
"Pero hindi ko gusto si Rey at Ayokong paasahin siya sa wala."
"Di ipagtapat mo sa kanya ang tungkol sa ating dalawa. Kapag nahpatuloy siya sa panunuyo sa iyo ay Hayaan mo na lang. Kagaya nang sabi ng kuya Elmo mo, malaki ang maitutulong ni Rey kay Aling Dolores, " wika nito na halatang may pinipigil na emosyon. "Natatakot ako sa maaaring gawin ni kuya, Edward. "
"Konting tiis pa, Edna. Kapag nakatapos ako at nagkaroon ng maayos na trabaho ay kukunin ko kayong dalawa ng inay mo," sabi nito na kahit paano ay nakapagbigay sa kanya ng konting ginhawa at katahimikan ng damdamin.
"Edward, anuman ang mangyari ay hinding-hindi kita ipagpapalit kahit na kaninong lalaki. Ikaw lang at walang iba," pangako niya sa lalaking pinakamamahal.
"May tiwala ako sa iyo."
Binigkis ng kanilang sumpaan ang kanilang mga damdamin at parehong umasa na kahit ano pa ang mangyari ay hindi sila magkakahiwaly.

ISANG hapon habang hinihintay ni Edward si Edna sa talampas ay biglang dumating si Elmo.. "Layuan mo ang kapatid ko, Edward. Hindi ikaw ang lalaking nababagay sa kanya!" may diing sabi ni Elmo sa kanya.
"Hindi ko magagawa ang iniuutos mo dahil mahal na mahal ko si Edna," mahinahon ang boses na sagot ni Edward sa kapatid ng kasintahan.
"Ipakakasal ko siya kay Rey, kaya sa ayaw at sa gusto mo ay lalayuan mo siya!"
"Elmo, Huwag mo namang pahirapan sa Edna. Ako ang mahal niya at hindi si Rey." "Kung ganoon ay kailangan mong mawala!" biglang napangising aabi nito bago siya biglang inundayan ng saksak.
Bahagya na siyang nakailag sa unang ulos nito.
"Elmo, Huwag mo akong pilitin na labanan ka," pakiusap niya rito.
"Lumaban ka, tingnan ko kung may magagawa ka sa akin."
Iginagalang ni Edward si Elmo dahil sa pagmamahal niya kay Edna. Ngunit sa pagkakataong iyon ay kailangan niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang muli siyang sugurin ni Elmo ay nakipagbuno na siya rito. Dama niya na desidido ito na patayin siya. Nagpagulong-gulong silang dalawa at kahit mahirap ay pilit niya itong pinigilan sa nais gawin. Isang maling kilos ang kanyang nagawa kaya nawalan siya ng panimbang at tuluyang nabulid sa bangin. Mabuti na lang at mabilis siyang nakahawak sa isang nakausling bato. Nalaglag sa bangin ang hawak na patalim ni Elmo, pero hindi ito tumigil sa pagtapak sa kanyang mga kamay upang tuluyan siyang makabitiw.
"M-mapatay mo man ako ngayon ay hindi magwawakas ang pagmamahak ko kay Edna. Babalik ako para bigyan ng katuparan ang mga pangako ko sa kanya," ang tanging nasabi niya bago siya tuluyang nahulog sa mataas na bangin.

PARANG bulang naglaho ai Edward at walang nakakaalam kung anong tunay na nangyari sa binata. Tikom ang bibig ni Elmo upang maitago ang krimeng ginawa.
"Mahigit isang vuwan nang nawawala si Edward at panahon na para sundin mo ang aking kagustuhan, Edna, " wika ni Elmo sa kanya.
"Hindi ko magagawang magpakasal kay Rey dahil si Edward ang mahal ko, kuya," pigil ang mga luhang sagit ni Edna sa panganay na kapatid.
"Nakasagot na ako kay Rey at sa isang linggo ay magpapakasal ka sa kanya."
"E-Elmo, Huwag mong pilitin si Edna kung ayaw niyang magpakasal kay Rey, " Hundi nakatiis na sabat ni Aling Dolores.
"Inay, wala ka nang lakas para tutulan abg aking pasya. Kailangan natin si Rey at ang kanyang salapi, kaya magpapakasal si Edna sa kanya. Tapos abg usapan."
Tutol man ang isipan ni Edna ay wala siyang nagawa kung hindi ang sundin ang kagustuhan bg panganay na kapatid alang-alang sa kapakanan ng kanyang ina na maysakit.
"I-ikaw pa rin ang nasa puso at isipan ko, Edward. Patawarin mo ako dahil hindi ko nagawang ipaglabab kay kuya Elmo ang ating pagmamahalan," umiiyak na sabi ni Edna habanv nakatitig siya sa picture nilang dalawa ng kasintahan.
Sa ganoong tagpo aiya inabutan ni Rey na kalabas pa lang buht sa banyo. Bigla nitong hinablot ang picture frame na kanyang hawak at agad na sumiklabo ang galit nito nang makita kung sino ang kanyang iniiyakan.
"Asawa na kita kaya walang puwang sa pamamahay ko ang picture na ito ng lalaki mo!" galit na sabi ni Rey bago ibinato sa dungding ang picture frame.
"Hindi ko lalaki si Edward. Boyfriend ko siya at alam mo iyan!" pasigaw na wika niya bago tinakbo ang lugar na binagsakan ng picture frame.
Sinundan siya ni Rey at agad nitong dinaklot ang mahaba niyang buhok.
"Simula ngayon ay ako na lang ang magiging lalaki sa buhay mo at ayoko nang makakakita ng kahit na anong bagay na may kaugnayan sa Edward na iyon! Nagkakaintindihan ba Tayo?"
"B-bitiwan mo ang buhok ko, nasasaktan ako!"
"Talagang masasaktan ka sa akin kapag hindi mo sinunod ang gusto ko!"
Dinig na dinig sa labas ng kuwarto ang pagkakagulo nilang mag-asawa, kaya napasugod si Elmo upang alamin kung ano ang nangyayari sa kanila.

"ANO ba nangyayari sa inyo?" bungad agad ni Elmo nang buksan ni Rey ang pintuan.
"Wala kang pakialam!" galit na sagot ni Rey sa kanyang kapatid.
"Aba't ang lokong ito, ah!" bugnot ding sabi ni Elmo.
"Pamamahay ko ito at sampid lang kayo rito kaya huwag kang makikialam sa akin," asik pa rin ni Rey bago nagmanadaling umalis.
"Ano ba ang nangyari?" baling ni Elmo kay Edna.
Sinabi niya sa kapatid kung bakit nagalit si Rey.
"Ikaw naman pala ang may kasalanan. Ako man ang lumagay sa katayuan ni Rey ay magagalit din ako. Itapon mo nang lahat ang mga litrato ni Edward para wala na kayong pagkagalitan," sabi pa ng kanyang kuya bago aiya iniwan.
Muling napahagulhol si Edna nang mapag-isa siya sa kuwarto nila ni Rey. Unang gabi pa lamang ng kanilang pagsasama ay nakita na agad niya kung gaano kasama ang ugali ng lalaking kanyang pinakasalan.
"E-Edward, nasaan ka, bakit mo ako iniwan nang hindi ka man lang nagpaalam sa akin?" hinagpis niya habang yakap nang mahigpit
ang larawan ng lalaking minamahal.
Umihip ang malakas na hangin at nanuot sa kanyang balat ang lamig ng simoy noon.
"Edna, mahal ko!" tawag sa kanya ng isang boses na kilalang-kilala niya.
"E-Edward, " biglang napangiting sabi niya nang makita ang kasintahan na nakatayo sa kanyang likuran.
Mabilis siyang tumayo at patakbong lumapit dito, pagkatapos ay agad siyang nagsumiksik sa dibdib nito.
"M-mabuti at dumating ka, Edward, " tuwang sabi niya habang nakayakap dito nang mahigpit.
"Nagbalik ako para tuparin ang aking pangako at para sunduin ka," wika nito na kaylamig ng tinig.
"Sasama na ko sa iyo at hindi ako papayag na maiwan dito," wika niya.
"Pero iba ang aking daigdig."
"A-ano ang ibig mong sabihin?" tanong niya sa kasintahan bago siya tumingala upang magtama ang kanilang paningin.
Malaki ang ipinagbago ni Edward. Maputla ang kulay ng balat nito at nang haplusin niya ang pisngi ng lalaki ay nadama niya na malamig iyon. Napansin din niya na pati ang buong katawan nito ay wala na ring init dahil sa pagkakadaiti ng kanilang mga dibdib at balat.
"E-Edward, bakit malamig ang buo mong katawan?" bahagyang nakadama ng kilabot na tanong niya rito.
"Dahil hindi na ako kabilang sa mundong ito. Nagbalik lamang ako upang alamin kung handa kang sumama sa akin," masuyong sagot nito bago hinawakan ang kanyang kamay at hinalikan.
Napaawang ang kanyang mga labi nang maunawaan kung ano ang ibig nitong sabihin. "Anuman ang nagiging pasya mo ay igagalang ko. Hindi kuta pipiliting sumama sa akin kung ayaw mo," biglang lymungkot ang anyong sabi nito.
"Sasama ako sa iyo, Edward. Wala na ring halaga ang aking buhay kung hindi rin ikaw ang aking makakasama," buong pagmamahal na sabi niya rito.
Nang gabing iyon ay nakatulog nang mahimbing ai Edna. Kasama niya sa kanyang panaginip si Edward, ang lalaking pinagbigyan niya ng kanyang puso.

***

ASING na si Rey nang magbalij sa kuwarto nilang mag-asawa. Nang tumabi siya ky Edna ay agad niya itong niyakap, pero nadama agad niya na malamig ang buong katawan ng babae. Binuhay niya ang ilaw at pagkatapos ay mabilis niyang inalam ang kalagayan nito. Ganoon na lang ang kanyang pagkagimbal nang malaman na patay na ito.
"Edna!" umiiyak na sigaw ni Rey bago niyakap ang bangkay ng asawa.
Humahangos na dumating sina Aling Dolores at Elmo. "Bakit, Rey?" tanong ni Elmo sa bayaw.
"P-patay na si Edna. B-binangungot aiya," luhaang sagot niya rito.
Nang tingnan ni Elmo ang bangkay ni Edna ay nakita nila na yakap-yakap ng babae ang picture ni Edward. Nakangiti at payapang-payapa ang mukha, tanda na maligayang umalis. Umihip ang malamig at malakas na simoy ng hangin. Napatingin si Aling Dolores sa bintana at nakita ng matandang babae na magkasamang lumabas doon ang mga kaluluwa nina Edward at Edna.
"Ang tunay na pag-ibig ay hindi kayang hadlangan ng sinuman at kahit ng kamatayan," luhaang sabi ni Aling Dolores.

Wakas