Pinoy Horror Story

Pinoy Haunted Pocketbooks


´╗┐Kalansay

Natigil sa paghuhukay ng pundasyon ng ginagawang bahay ni Medel, isang piyon. Luminga siya sa paligid. Hinanap niya ang pinanggalingan nang narinig na sutsot. Wala siyang nakitang tao sa malapit sa paligid.
Abala ang kanilang kapatas sa pakikipag-usap sa may-ari ng bahay na araw-araw ay bumubisita sa construction site. Ang mga kasama niyang mga trabahador ay isa-isa nang tumigil sa paggawa upang ipahinga ang katawan at magmeryenda na rin. Sa tantiya ni Medel ay lampas alas tres na ng hapon.
Muling natigilan si Medel nang marinig ang sunod-sunod na sutsot ngunit dagli ring tumigil nang hanapin ng mga mata kung saan iyon nanggagaling.
Nagtaka si Medel. Saan nanggagaling ang naririnig niyang sutsot? Sino ang sumusutsot?
Ibinaba niya ang hawak na piko. Malalim na rin ang nahuhukay niya. Doon itatayo ang isa sa mga haligi ng itatayong bahay.
Sutsot uli. Higit na malakas.
May kung anong kabang bumalot sa puso ni Medel. Kakaiba ito. Walang tao sa paligid pero may sumusutsot sa kanya. Wala tuloy sa loob na nabitiwan niya ang hawak na piko. Sinundan niya iyon ng tingin.
Kumunot ang noo niya sa napansin.
"B-buto!" sambit niyang halos mabulol sa pagsasalita. "K-k-kalansay!"
Madaling napuno ng nag-uusyosong mga trabahador ang kinaroroonan ni Medel nang ipaalam niya sa kapatas ang tungkol sa nga buto. Agad namang ipinatigil ng kapatas ang kanyang paghuhukay. Ini-report nito sa may-ari na agad nagpatawag ng awtoridad.
Naging malaking palaisipan sa mga nag-iimbistiga ang tungkol sa kalansay. Wala ring masabing impormasyon ang may-ari lalo pa't matagal na raw nakatiwangwang ang nababakurang propriyedad.
Lumabas sa imbestigasyon na lampas isang taon nang nakabaon ang kalansay.
May tama ito ng bala sa likod ng ulo.
Salvage. Ioyn ang hinala ng mga alagad ng batas. Sa rami ng kaso ng mga biktimang nawawala at mga salvaged victim, walang tiyak na kinapuntahan ang imbestigasyon. Sa huli ay ipinasya nilang bigyan nang maayos na libing ang kalansay.
Hindi na bumalik sa ginagawang bahay si Medel. Nakadama siya nang kakaibang takot. Pero nang araw na ilibing ang kalansay ay may isa na namang kakatwang nagyari sa kanya. Nasa kanila siya at niri-repair ang bubong nilang sira ang yero nang makarinig siya ng pamilyar na sutsot.
Napakurus si Medel. Ipinagdasal na sana ay matahimik na ang may-ari ng natagpuan niyang kalansay.
Ang sutsot na iyon ang huli dahil muling nagparamdam ang may-ari ng kalansay na nakuha. Nagkaroon na ito ng marangal na libing kaya marahil natahimik na sa kinaroroonan.

Wakas