Pinoy Horror Story

Pinoy Haunted Pocketbooks


BIYAHENG HUKAY

MASAYANG nagtagpo-tagpo sa bus station nang umagang iyon ang pares ng magkasintahang sina Franco at Yvette at sina Tommy at Ingrid. Fiesta kasi sa probinsiya nina Franco at niyaya nito ang tatlong nabanggit na mamiyesta roon.
Magkakasama ang apat sa trabaho at nagkataong Sabado kaya libreng-libre silang magliwaliw hanggang sa kinabukasan.
Excited na umakyat ng bus ang apat. Sa bandang unahan nakaupo sina Franco at Yvette. Sa bandang likuran naman sina Tommy at Ingrid.
Habang naghihintay sila ng oras ng pag-alis ng bus at may kakaibang naramdaman si Tommy. Hindi siya mapakali. Balisang-balisa!
Napuna siya ni Ingrid. "What's wrong, Honey? Pinagpapawisan ka. Malakas naman ang aircon, a."
Sa tabing bintana pa nga nakaupo si Tommy kaya't malapit sa aircon.
Tumayo si Ingrid, itinutok kay Tommy ang aircon.
Umandar ang bus. At habang pabilis nang pabilis ang takbo nito ay pabilis din nang pabilis ang kabog ng dibdib ni Tommy. Patindi ng patindi ang pagkabalisa.
Mayamaya'y nangibabaw ang malakas na tinig ng driver. "Nawalan ng preno ang bus! Babangga tayo!"
Bumangga nang malakas sa sinusundang trailer truck ang bus!
Nagdilim ang lahat kay Tommy...
Kasunod niyon ay bigla siyang nagmulat ng mata. Papaalis pa lang ang bus. Pangitain lang niya ang aksidenteng naganap.
Tarantang hinila ni Tommy si Ingrid. "Bababa tayo, Ingrid! Mamang driver, sandali! Bababa kami!"
Nilapitan ni Franco si Tommy. "Bakit, Tommy?"
Namimilog ang mga mata ni Tommy. "Kailangan nating bumaba ng bus na 'to, Franco! Babangga ang bus na 'to!" malakas na sabi niya.
Napakunot si Franco. "Ano bang pinagsasabi mo?"
"Maniwala ka, Franco... mababangga ang bus na 'to!"
Sinabihan ng driver ang kanyang kundoktor. "Pababain mo nga ang siraulong 'yan! Pati ibng pasahero, natatakot!"
Ang nangyari, hindi nakasama sa byahe ang apat.
"P-pasensiya na kayo," paumanhin ni Tommy sa tatlo. "Pero nagkaroon talaga ako ng pangitain na maaaksidente ang bus na 'yon!"
"Tama na!' inis na sabi ni Franco. "Maghihintay na lang tayo ng kasunod na biyahe!"
Pero mayamaya, dumating ang nakakakilabot na balita. Nabangga nga ang bus na dapat ay sasakyan ng apat! Patay lahat ang mga pasahero! ilabot na nagkatinginan ang apat. Hindi na nila itinuloy ang balak na pamimiyesta.

KINAGABIHAN, nagkaroon ng nakakatakot na panaginip so Tommy. Nakasakay daw sila nina Ingrid, Franco at Yvette sa bus. Sila lang apat.
Nakaupo sa bandang unahan sina Franco at Yvette samantalang sa bandang hulihan naman sila ni Ingrid.
Nang walang anu-ano'y umakyat ng bus si Kamatayan!
Magkasunod na tinapos nito ng karit ang mga leeg nina Franco at Yvette! Tumilapon ang mga ulo ng magkasintahan!
Diridiretso si Kamatayan kina Tommy at Ingrid. At dahil sa si Ingrid ang nakaupo sa may isle ng bus, leeg nito ang unang tinapos ni Kamatayan!
Tumilapon ang ulo ni Ingrid at natalsikan pa ng dugo nito si Tommy sa mukha!
Sindak na sindak si Tommy nang muling itaas ni Kamatayan ang karit para leeg naman niya ang tagpasin!
Humaginit ang talim ng kamatayan!
Noon nagising si Tommy! Kilabot na kilabot na nasabunot niya ang buhok. Paano kung may ibig ipahiwatig ang masamang panaginip na iyon?
Ah, bukas na bukas ay mimitingin niya sina Ingrid, Franco at Yvette. Sasabihin niya sa mga ito na kailangan nilang mag-ingat nang husto dahil nararamdaman niya na may nakaambang panganib sa kanilang apat. Kahit pa pagtawanan siya ng mga ito.

NANG gabing iyon ay nagising rin si Franco. Naaalinsanganan siya gayong malakas naman ang aircon ng kanyang kuwarto.
Balisang-balisa si Franco. Pakiramdam niya'y bartolina ang kinalalagyan niyang kuwarto, kaya't lumabas siya... hanggang sa labas ng malaki nilang bahay.
Natuon ang pansin niya sa swimming pool. Nalinis na pala iyon at nalagyan ng bagong tubig ng kanilang katiwala. Tila nag-aanyaya ang kislap ng mala-kristal na tubig ng pool. Naghubad ng suot si Franco.
Umakyat siya sa diving board. Bumuwelo. Saka tumalon!
Pero parang walang tubig na sumalo kay Franco. Diridiretso siya sa flooring ng pool! Nagkabali-bali ang buto ng mga kamay at nabasag ang bungo ng ulo! Kumalat ang dugo at utak!
Nagkikisay muna si Franco bago tuluyang hinila ang huling hininga!
Kasunod niyon ay tumaas ang tubig at naipon sa isang tabi ng pool. Parang ipu-upong umikot. Pabilis ng pabilis!
Habang umiikot ang tubig ay nagkorteng tila tao ito. Hanggang sa tuluyan na itong mag-iba ng anyo ...
Naging si Kamatayan!
Humalakhak ito nang nakapangingilabot!

KINAUMAGAHAN na natuklasan ang pagkamatay ni Franco. Lumabas sa imbestigasyon na nag-suicide ang lalake.
Halos mabaliw si Yvette nang makatanggap ng tawag sa cell phone at malaman ang malagim na sinapit ng boyfriend.
"Hindi!" umiiyak na sigaw niya.
Nang medyo makabawi ng hinahon ay mabilis na tinungo ni Yvette ang kotse sa garahe. Pupuntahan niya si Franco.
Hilam ng luha ang mgs matang pinasibad ni Yvette ang kotse!
Malayu-layo na ang kanyang natatakbo nang mula sa isang kanto ay isang sasakyan ang mabilis na sumulpot!
Tarantang nakabig ni Yvette ang manibela!
Nagpabali-baligtad ang kotse patungo sa nakatiwangwang na ginagawang kalsada kung saan ay nangag-usli ang matutulis na steel bars!
Patihayang bumagsak doon ang kotse ni Yvette! Tumusok ang mga steelbars sa bubong ng kotse! Lampasan!
Suwerteng hindi natusok ng mga steel bars si Yvette. Pero nagsimulang umapoy ang kotse! Sasabog ito!
Mabilis na kumilos si Yvette para lumabas sa kotse. Pero hindi niya maalis ang isa niyang paa. Natuhog pala ng steel bars and laylayan ng kanyang pantalon!
"Help me, God Help meee!" bulalas ni Yvette habang pilit na hinihila ang paa.
Malapit nang sumabog ang kotse! Malapit na!
Sa wakas ay napunit ang laylayan ng pantalon at nagawa ni Yvette na makalabas ng kotse.
Nakalayo at nakadapa ang babae tuluyang sumambulat ang sasakyan!
Napahagulhol si Yvette habang nakadapa. "Salamat po! Salamat po!"
Ngunit sa pagtayo ni Yvette ay iang humaharurot na motorsiklo ang nakahagip sa kanya!
Humagis sa ere si Yvette! Umulan sa kalsada ang dugong nanggagaling sa katawan ng babae!
Lumagabog sa mismong gitna ng kalsada si Yvette! tamang-tamang paparating naman ang rumaragasang trailer truck!
Napisak si Yvette nang magulungan ng dambuhalang sasakyan! Dinig na dinig ang tunog ng nadurog na laman at buto niya!
Samantala, ang sakay ng motorsiklong nakasagasa kay Yvette ay tuwang-tuwang humahalakhak pa. Nag-alis ito ng helmet at natambad ang bungong ulo nito... si Kamatayan!

PAGKAGALING sa burol ni Franco ay sa burol naman ni Yvette nagtungo sina Tommy at Ingrid. Doon kinausap nang masinsinan ni Tommy si Ingrid.
"Iniisa-isa tayo ni kamatayan, Ingrid!" aniyang seryosong-seryoso. "Nakatakda na talaga tayong mamatay noon pa sana sa bus accident! Napigilan nga lang dahil sa pangitain ko!"
Ikinuwento ni Tommy kay Ingrid ang masamang napanaginipan.
"Gaya sa tutoong posisyon natin noon sa bus, sa bandang unahan nakaupo sina Franco at Yvette. Si Franco ang nasa bungad kaya siya ang unang namatay na sinundan naman ni Yvette. Sa bandang hulihan tayo nakaupo. Ako ang nasa tabing bintana kaya ako ang huling mamamatay. I-ikaw, Ingrid... ikaw ang susunod kay Yvette!"
"May God!" bulalas ni Ingrid. "Ayaw ko pang mamatay tayo, Tommy!" Napaluha na nag tuluyan ang babae.
Niyakap ni Tommy ang nobya. "Hindi tayo mamamatay, Ingrid. Mag-iingat tayo. Magdarasal... magdarasal nang magdarasal."

NAILIBING sina Franco at Yvette. Sa pagdaan ng mga araw, walang pangitain o panaginip si Tommy na susunod sila ni Ingrid sa mga ito.
Third anniversary ng relasyon ng dalawa. Kumain sila sa labas at nanood ng sine.
Pagkatapos ay sinamahan ng binata si Ingrid na mag-abang ng taxi na sasakyan niya pauwi.
"Samahan na lang kaya kita hanggang sa bahay n'yo," mungkahi ni Tommy kay Ingrid.
"Huwag na," tanggi ni Ingrid. "Mahuhli ka sa meeting na pupuntahan mo,e."
May dumaang taxi. Pinara iyon ni Ingrid. Humalik muna siya kay Tommy bago sumakay.
Nang umandar na ang taxi ay biglang pinanlakhan ng mata si Tommy!
Dahil sa paningin niya- naging itim na karo ng patay ang puting-puting taxi! At si Ingrid na nakaupo sa backseat ay itim na itim ang suot habang walang ulo!
Ang driver... walang iba kundi si Kamatayan!
Mabilis na humabol si Tommy! "Ingrid! Ingriiiiiid! sigaw niya.
Napansin naman ni Ingrid ang humahabol na si Tommy. "Mama! Sandali! Para! Paraaa!"
Inihinto ng driver ang taxi.
"Ingrid! Bumaba ka riyan!" ani ni Tommy nang makalapit.
takang -taka si Ingrid lalo na sa nakikitang ekspresyon ng nobyo. "Bakit?"
"Basta! Bumaba ka riyan! Bilis!"
Bumaba si Ingrid. Tarantang niyakap siya nang mahigpit ni Tommy. "Sasama ka sa akin, Ingrid! Hindi tayo maghihiwalay!"
"Tommy, ano ba'ng nangyayari sa'yo?"
"Nagkaroon ako ng masamang pangitain, Ingrid! Basta! Sasama ka sa akin! Walang makapipigil!"
Wala ngang nagawa si Ingrid kundi ang sumama sa tinutuluyang apartment ni Tommy. Hanggang sa pagtulog ay mahigpit na yakap ni Tommy si Ingrid. Hindi siya papayag na mamatay ang pinakamamahl na babae.
Himbing na si Ingrid pero si Tommy ay ni ayaw dalawin ng antok. Nasa malalim siyang pag-iisip.
Hanggang sa may maisip siyang paraan para maisalba ang buhay ni Ingrid. Magpapakamatay siya! Sa gayon ay masisira ang pattern ng listahan ni Kamatayan. Malalaktawan ng buhay ni Ingrid.
Kayang isakripisyo ni Tommy ang buhay niya sapagkat higit pa sa buhay niya ang pagmamahal niya kay Ingrid. Bagamat alam niyang mali, sa tingin niya ay iyon ang tama sa sitwasyong iyon.
Kumuha ng lason si Tommy at ininom iyon!

SA ospital, nagkamalay si Tommy. Una niyang nakita ang mukha ng doktor. "B-buhay ako?" aniya.
"Isinugod ka rito ng nobya mo," paliwanag ng doktor. "Pero ikinalulungkot kong sabihin sa iyo... paglabas ng nobya mo sa ospital na ito para ipaalam sa parents mo ang nangyari ay tinamaan siya ng ligaw na bala ng isang lalaking nag-aamok. Patay siya."
"H-hindee!" sigaw ni Tommy.
"Patay na siya Tommy! Sa ulo niya tumama ang bala! Sumabog ang kanyang bungo! Kumalat ang kanyang utak sa kung saan-saan! Ang ganda-ganda ngang pagmasdan," ngising demonyong sabi ng doktor!
Humalakhak ang doktor na sa isang iglap ay naging si Kamatayan! "Hindi mo madadaya ang kamatayan, hangal!"
Itinaas ni Kamatayan ang matalim na karit at iwinasiwas sa leeg ni Tommy!

WAKAS