Pinoy Horror Story

Pinoy Haunted Pocketbooks


´╗┐DAGA

"MGA buwisiiit!" sigaw ni Dionne habang habol ng hataw ang mga dagang nagtatakbuhan.
Inis na inis na siya sa mga dagang ang dami ng mga damit at mga gamit na sinira. Okey na sana iyon at napatawad na niya, pero na g makita niyang pati ang mga dokumentong pinakaiingatan ay nginatngat ng mga ito, talagang nagwala na siya.
Para siyang tanga, nakaabang sa hinihinala niyang lungga ng mga buwisit niyang alaga. Halos lahat din ng lugar sa bahay ay nilagyan niya ng pain para malason ang mga ito. Pero ibang klase ang mga dagang nagtrip na tumira sa bahay ni Dionne. Matatalino ang mga ito. Hindi nila kinakain ang mga pagkaing may lason. Iniiwasan din ng mga daga ang mga ikinalat niya sa buong bahay.
"Hindi ko alam kung paano uubusin ang mga 'mababait' na iyon!" reklamo ni Dionne kay Greggy, boyfriend niya. "Asar na talaga ako sa kanila."
"May bagong imbensiyon para mamatay ang mga pesteng 'yan, dear. Kapag binomba mo ng liquid chemical poison ang lungga nila, maglalabasan sila. Hindi kasi sila makakahinga kaya pupunta sa mas malaking espasyo para sila makahinga. Ang epekto kasi ng kemikal ay palolobohin ang mga baga nila hanggang sa sumabog."
"At pagkatapos, mamamatay na sila!" eksayted na bulalas ni Dionne. "At mawawalan na ako ng problema."
Nakangiting tumango si Greggy. "Ano, ioorder na kita?"
"Sige. Sana madala mo na sa akin bukas."
Nang magpaalam ang nobyo ng hapong iyon ay masayang-masaya si Dionne. Sa wakas ay magkakaroon na ng solusyon ang problema niya. Mauubos na ang mga daga sa kanyang bahay.
Palibhasa ay hindi na inalala ang mga buwisit na 'kaibigan' niya, maagang nagpahinga at natulog si Dionne. Ilang gabi na rin kasi siyang laging puyat dahil naririnig ang pagtatakbuhan ng mga ito sa kisame ng kanyang bahay. Bukod doon ay ang mga kaluskos na ginagawa ng mga ito at pagkukutkot sa mga dingding.
Ayaw na niyang papasukin sa isip ang mga daga. Magpapahinga siyang maaga dahil kinabukasan ay hindi na niya mararanasan pang muli ang kabuwisitang hatid ng mga ito. Malalim na ang tulog ni Dionne nang biglang dumilat ang kanyang mga mata. May naramdaman siyang kumakagat sa dulo ng daliri niya sa paa.
Araykup! sabi niya at mabilis na ipinagpag ang dagang nakakagat pa sa dulo ng kanyang daliri.
Nagtitili si Dionne lalo nang makita ang napakaraming daga na nakapaligid sa kama niya. Napaupo siya sa gitna ng kama habang panay ang sigaw. Paano'y nagkapitan na sa bed covering ang iba't ibang laki ng mga daga.
Palapit sa kanya. Papalapit ng papalapit.
Tumayo siya sa gitna ng kama. Pagkatapos ay lumundag sa vinyl floor. Napasama ang bagsak niya. Umikot ang kanyang sakong at naipit ang kanyang ugat. Napaiyak sa naramdamang sakit si Dionne pero sinikap niyang matayo agad. Paika-ika niyang tinungo ang pinto ng silid.
Pero heto na ang mga daga. Kung saan-saan galing ang mga ito. May mga nakatingin lang sa kanya. May mga nakalabas ang pangil. May mga nakatayo na parang bigla siyang lulundagin.
Umaalon ang dibdib ng babae. Pilit na kinalaban ang takot.
"Hindi totoo ito! Nananaginip lang ako!" sabi niya sa sarili.
Pero totoo ang lahat.
Dahil ilang saglit pa, umatake ang mga daga. Hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng mga ito na makakilos pa. May ngumatngat sa mga paa niya, sa binti, sa kamay, sa leeg, sa likod, mukha, sa tiyan.
Nagpapalag si Dionne. Nagsisigaw. Ngunit sa bawat palag at bawats sigaw niya ay mas lalong bumabangis ang mga daga. Ibinabaon ng mga ito ang kanilang mga pangil sa laman niya. Gumagawa ng landas para mapasok ang tiyan niya, ang lalalamunan niya...
Kuminig-kinig ang katawan ni Dionne bago tuluyang nawalan ng hininga. Ang gusto niya na hindi na siya buwisitin ng mga daga ay tapos na. Dahil wala nang mararamdaman ang isang patay...
Samantala, parang may mga isip na pinalibutan ng mga daga ang katawan ni Dionne. May mga piraso pa ng laman ng babae ang ilan sa bibig ng iba. Ang iba naman ay tila mga nangakangisi dahil napatahimik na nila ang kanilang kaaway.
Pagkatapos, masaya na silang naglaro at naghabulan sa kisame, sa lapag, sa dingding at sa lahat ng lugar na ngayon ay libreng-libre na sila sa kaaway.
Ang bangkay ni Dionne? Natagpuan ito kinabukasan ng boyfriend niyang si Greggy. At ang binata, maging ang awtoridad ay hindi pa rin masagot ang palaisipan kung paanong halos kalansay na lamang ang natira sa kanyang katawan.

Wakas