Pinoy Horror Story

Pinoy Haunted Pocketbooks


´╗┐Dugo sa Tulay

Takot na umuwi ang mga bata. Mag-gagabi na kasi. Isang mahabang tulay ang itinayo na mag-uugnay sa kanilang bayan sa kabilang bayan.
Nakagisnan na ang isang kwento sa bayang iyon patungkol sa ginagawang tulay. Ayon dito ay binubuhusan ng sariwang dugo ng mga bata ang pundasyon ng tulay upang ito ay maging matatag. Kaya ganun na lamang ang takot ng mga magulang kapag nagsisimula nang dumilim ang paligid.
Pinagtawanan lang ng magkaibigang sina Paul at Butch ang kwentong iyon. Mga taga-Maynila ang magkaibigan at pumunta lamang doon upang magbakasyon.
Hindi sila naniniwala sa mga kwentong kababalaghan. Para sa kanila ay dulot lamang ito ng kalikutan ng pag-iisip ng tao.
Hindi inaasahan ng magkaibigan ang pag-anyaya sa kanila ng punong barangay doon para sa isang salo-salo. Nahiyang tumanggi ang dalawa at nagpaunlak sa paanyaya. Kailangan pa naman nilang makauwi agad para sa kaarawan bukas ng ina ni Butch.
Lampas ika-sampu na ng gabi nang maghiwa-hiwalay sila. Dahil kailangan nilang makauwi agad sa Maynila napilitang magmaneho ng dis-oras ng gabi ang magkaibigan.
Malapit na sila sa ginagawang tulay nang maalala ni Paul ang kwento ng matatanda tungkol sa tulay. Nagtataka sila kung saan nakuha ng mga taga-roon ang ganoong klase ng kuwento. Naisip nila na siguro ay panakot lamang iyon upang hindi pumunta roon ang mga bata.
Eksaktong nasa paanan na sila ng tilay nang biglang tumirik ang kotse nila. Bababa na sana si Butch upang tingnan ang diperensya ng sasakyan ng malaman nilang ayaw rin bumukas ng pinto.
Nanghilakbot ang magkaibigan ng makakita sila ng dalawang bata na naglalakad, nakalutang ito sa hangin. Lalo silang nanghilakbot nang makita na punong-puno ng dugo ang buong katawan ng mga ito.
Huminto ang dalawang bata sa tapat ng kotse nila. Tinitigan sila ng mga ito at umakyat sa hood ng kotse. Sinubukang i-istart ni Butch ang kotse, ngunit ayaw nito. Sinubukan niya ulit, subok pa, ayaw talaga.
Nakadikit na ang mga duguang mukha ng mga ito sa windshield ng kotse. Sa sobrang takot at sinubukan nila ulit na i-istart ang kotse, nagrebolusyon ito. Humarurot ang kotse at tumilapon ang dalawang bata na nasa harap ng sasakyan. Hindi tumigil sa mabilis na pagmamaneho si Butch maliban nang makapasok na sila ng Expressway.
Hindi sila makapaniwala sa nasaksihan. Nang ikinuwento nila ito sa kanilang nga magulang ay iisa lamang ang nasabi ng mga ito - marahil ay ang dugo ng dalawang batang iyon ang inialay para sa ginagawang tulay.

Wakas