Pinoy Horror Story

Pinoy Haunted Pocketbooks


´╗┐PULANG ARAW

"NAKIKITA kong silang bukas! Hindi matatapos ang buwang ito at mababahiran ng dugo ang araw!"
Nagitla si Maia sa sinabi ng lalaking kausap ng kaibigang si Zafira. Napatingin siya sa napatulalang kaibigan.
"Habang maaga pa, isara n'yo na ang lugar na ito bago pa maubos ang inyong angkan," muling nawika ng lalaki bago ito tumalikod at lumabas ng Zaf's Restaurant.
Lalong napatigagal si Zafira. Kung hindi pa ito hinawakan sa braso ni Maia, hindi pa ito nakabalik sa huwisyo.
"Sino ba'ng luku-lukong iyon?"
"E-ew-ewan ko, Mai..."
"Siya ho 'yong kostumer natin sa Table 26, Ma'm Zaf," salo ni Mario, ang pinaka-head ng mga waiter na nagkataong kumukuha ng chit sa counter.
"Weird! Ano ba'ng kinain at gano'n ang mga pinagsasabi nu'n?"
"Coffee lang ho ang in-order niya, Ma'am Maia."
"Baka hinaluan n'yo ng shabu, ha?" pilit na pagpapatawa ng dalaga.
Napatawang nagkibit-balikat lang si mario at inihatid na nito ang chit sa Table 27.
"Cheer up, friend! Huwag kang paapekto sa mamang iyon. Tingin ko'y may tililing iyon dahil matingkad na pulang polo ang suot na tinernuhan ng green slacks. Kulang na lang star at magiging Christmas tree na siya!" ang-aalong wika ni Maia nang makitang namumutla sa takot ang kaibigan.
"Pinag-iisip ako nu'n eh. Naalala ko tuloy ang sinabi noon ng kaibigang feng shui master ng daddy sa blessings nitong restaurant namin last year."
"Na magkakasakit nang malubha ang daddy n'yo at hindi magtatagal itong restaurant?" dugtong ng dalaga.
"Na siyang nagyari, di ba?"
"Hello, Zaf! Normal lang na maging sakitin ang daddy n'yo dahil lampas sitenta na siya," pakli ng dalaga. "Pero itong restaurant ay patuloy na lumalago kaya nga nagpalagay ka na ng second floor, di ba?"
"O-oo nga 'no?"
"At kaya siguro nasabi nu'n ang 'napakapulang bukas' dahil pula ang exterior at interior paint nitong restaurant na dinagdagan pa ng pulang-pula niyang kasuotan. So, Mr. Red is freak!"
Napangiti na si Zafira. Nabawasan ang kabang nadarama.
Today
MAGKAIBIGAN ang pamilya nina Maia at Zafira. Dating silang Maka kapitbahay sa Binondo. Umuwi lang sa Davao ang mga magulang at kapatid ni Maia nang ma-assign ang ama para pamahalaan ang isang multinational corporation doon. Naiwan si Maia sa Maynila para ipagpatuloy ang pag-aaral sa medisina. Ikinuha siya ng condo unit sa Maynila para sa kaniyang tirahan.
Dahil member rin siya ng NBSB (No Boyfriend Since Birth) at hindi rin mahilig sa night life, halos araw-araw na dumadaan ng Zaf's ang dalaga sa paglabas niya sa pinapasukang unibersidad. Ang restaurant ang ginagawa niyang hang-out to kill the time nang pagdating niya sa condo ay matutulog na lamang siya dahil nakakain na ng libre sa Zaf's.
Nasa linya naman ng negosyo sina Zafira na normal lang dahil galing sila sa Chinese Family. Graduating pa lang ang dalaga noon sa kolehiyo nang pamahalaan niya ang bagong bukas na branch nila ng Zaf's Restaurant located at the heart of Manila. Mostly traditional Chinese delicacies ang kini-cater na sa mayayamang kostumer both with Chinese and Filipino descents. Ang orihinal na Zaf's ay dating nasa Malate. Napilitang isara ito ng daddy niya nang manamlay ang kita sa hindi malamang dahilan.
Pero kapansin-pansin na pagkataposng blessing ng bagong Zaf's ay naging sakitin na ang matandang lalaki. Hindi pa masyadong maaasahan ang nag-iisang kapatid nitong si Philip na nasa unang taon pa lamang sa kolehiyo. Sinikap na lamang ni Zafira na hatiin ang oras sa pag-aaral at pamamahala ng restaurant nang makapagpahinga lagi sa bahay ang biyudo nilang ama.
KARARATING pa lang sa condo niya si Maia nang tumunog ang telepono.
"Hindi mo sinasagot ang cellphone mo. Kanina pa ako tumatawag sa iyo, a!" ani Zaf. "Naiwan ko sa kotse ang CP ko nang dumaan ako ng grocery store. What's up, friend?" "Naikwento ko sa daddy ang tungkol kay Mr. Red. Dahil dalawang tao na raw ang nagbigay ng babala, may katotohanan ang sinabi noon ng kaibigan niya na..."
"Na dahil ginalaw ang libingan ng mga ninuno n'yo roon sa Fujian Province sa China ay maghahatid iyon ng masamang pangyayari sa inyo... tulad ng pagkalugi ng orihinal na Zaf's at ang pagkaratay niya ngayon?"
"Oo. Kaya kailangang maibalik daw sa dating anyo ang ancestral graveyard namin." "Kung 'yan ang ikatatahimik ng kalooban niya, e de ipaayos niya sa uncle mo roon. Tutal iyon naman ang nagpa-renovate nu'n, di ba? "
"Ako nga ang inuutusan niyang personal na timungo roon at pinakikiusapan ka niyang ikaw muna ang himalili sa akin sa Zaf's. Ilang araw lang naan akong mawawala."
"Whaaat?"
"Sige na, Mai. Tutal semestral break naman ngayon. Si Phiilip kasi'y may natitira pang final exams this week."
UNANG araw ni Maia sa Zaf's. Hindi mahirap sa kanya ang bagong responsibilidad. Lagi naman niyang tinutulungan sa counter ang kaibigan. Gamay na rin niya ang lahat ng mga empleyado ng Zaf's pati ang mga suking kostumer nito.
Napatigil siya sa pagbibilang ng pera sa kaha nang mamukhaan ang lalaking papalapit sa counter-- si Mr. Red!
"Kung may malasakit ka sa kaibigan mo, pakiusapan mo siyang isara na ang restaurant na ito habang may oras pa."
"M-Mister, kung magulo ho ang buhay n'yo, huwag na kayong mandamay pa. Magulo na nga ang pag-iisip ng mga may-ari nito eh dagdagan n'yo pa. Maawa naman ho kayo." Pilit pinagtatakpan ng dalaga ng katarayan ang nadarama niyang kaba.
"Hindi ako nakikipagbiruan. Malapit ng dumating ang pulang-araw!" Pagkatapos magsalita ay walang lingon-likod na umalis ang lalaki.
Sinenyasan ng dalaga si Mario na lumapit sa counter.
"Pakisundan mo nga ang lalaking iyan kung saan pupunta. Dali!"
"Sinong lalaki ho, ma'am?"
"Yang papalabas pa lang ng pintuan ng restaurant na nakasuot ng pulang polo."
"M-Ma'am, wala naman hong tao sa pintuan maliban sa guard!"
Biglang kinilabutan ang dalaga. Nabaghang sinuri niya ng tingin ang waiter. Nang muli siyang tumingin sa pintuan ay naabutan pa niya ang likod ng papalayong lalaki. Dali-dali siyang lumabas ng restaurant.
"Nakita n'yo ho ba'ng nakapulang lalaki na kakalabas lang, Mang Teo?" tanong ng dalaga sa kanilang guard.
"Wala pa hong lumabas sa mga kostumer natin, ma'am."
"Kalalabas lang niya! 'Yung lalaking balbas-sarado at mapuputi na'ng kulot na buhok!"
"Sorry ho, ma'am. Wala talaga akong nakita."
"Sa susunod ho, pag nkita n'yo siya, huwag n'yo nang papasukin."
"Opo, ma'am."
Naguguluhang bumalik ng counter ang dalaga. Baka ma memory gap na'ng matandang guard nila o kaya natutulog ng dilat ang mata. Pero bakit si Mario, hindi rin nito nakita ang lalaki? Baka nearsighted ang waiter na kailangang magsuot na ng eyeglasses nang makikita nito ang nasa malayo?
Alas-otso ng gabi nagsasara ang Zaf's. Bago mag-alas, sais ng gabi ay dumarating na si Philip mula sa unibersidad. Itu-turn over muna ng dalaga ang pera sa kaha bago siya uuwi ng kanyang condo. Malaki ang kinikita ng restaurant kaya siguro
Ayaw ipagkatiwala ng kaibigan sa mga dating empleyado nila ang kaha.
PAGPASOK ni Maia sa kanyang unit ay agad niyang napansin ang pulang telang nakaladlad sa center table. Muling umahon ang kaba sa dibdib niya. Wala siyang biniling ganoong kulay ng centerpiece!
Napakurap lang siya ay nagahong parang bula ang tela. Pilit niyang iwinaksi ang nakita. Namamalikmata lang siya o nanibago ang mga mata sa kabibilang ng maraming pera sa kaha. Tumawag si Zafira mula sa China nang gabing iyon sa dalaga.
"Alam mo, Zaf, muling nagpakita si Mr. Red! Ipapasara mo na raw agad ang restaurant..." naibitin ang iba pang sasabihin ng dalaga nang arinig ang mahihinang katok sa pintuan. "I'll call you back. May kumakatok..."
Sumilip muna siya sa maliit na peephole ng pintuan. Napatda siya nang makitang si Mr. Red ang nasa labas. Nangilabot na siya nang mapatingin ang lalaki sa peephole at magtama ang kanilang paningin.
Tinakbo niya ang teleppono at tumawag sa mga guwardiya sa ground floor ng condominium. Agad na umakyat ang dalawang guwardiya sa upang magresponde. Hindi na nila naabutan ang lalaking tinutukoy ng dalaga.
"Nakaalerto na ho ang lahat ng mga guwardiya rito para hindi na muling makakapasok ang lalaking iyon, Ma'am," bigay-assurance sa dalaga ng supervisor ng mga guard.
Nangilabot din si Zafira nang ikuwento niya ang nangyari sa kanya nang araw na iyon. Kinabukasan, maaga pa ay nakatanggap muli si Maia nang tawag mula sa kaibigan. Magpahinga nalang daw muna siya at si Philip na ang magdu-duty sa Zaf's. Pinayagan daw ng mga instructors ang binatilyo na kumuha ng mga final exams ahead sa mga kaklase nito. Naaawa si Maia sa kaibigan. Kahit labag sa kalooban nito ay sinunod na lamang ang ama. Napakahalaga para sa Chinese people ang shape ng libingan, ang gravestone na gagamitin at ang timing sa paglibing ng kanilang mga patay. Ang maganda o masamang epekto raw ng kanilang ancestor's graveyard ay madadama ng mga kalalakihan sa pamilya sa loob ng isang taon.
Kaya nang malaman ng ama na ginalaw ng mga relatives doon ang kanilang ancestral graveyard, agad na nag-conclude ang matanda na iyon ang ugat ng closure ng orihinal na Zaf's at ng pagkaratay nito. Agad na binigyan ng matanda ng personal driver/bodyguard si Philip nang matiyak ang kaligtasan ng anak na lalaki. Matatapos lang daw ang pagdaloy ng masamang pangyayari sa buhay nila kung muling maibalik sa dating ayos ang libingan ng kanilang ninuno.
DUMALAW kinabukasan si Maia sa Zaf's. Nadatnan niyang matamlay si Philip na nakaupo sa loob ng counter gayong napakarami ng kostumer. Napag-alaman niyang muling nagpadala ng feng shui expert ang daddy nito para usisain kung ano talaga ang mali sa lugar na iyon at laging may babala raw para sa kanila.
"Dapat daw ipasara na'ng restaurant na ito dahil korteng alimango. At dahil pininturahan ng pula, lalong nagmukhang red crab. In short, it's a dead crab!"
Kinilabutan ang dalaga. "I-it means...death? At naniwala ka roon?"
"Hindi. For me, success is not one hundred percent relying on feng shuj. It must be accompanied by real hard work, consistent good credit, determination and an orderly life."
Wala na kay Philip ang atensiyon ng dalaga. Nasa lalaki nang nakatayo sa kabila ng kalsada at nakatingin sa kanila.
"Si Mr. Red!"
"Nasaan?"
"Hayun sa kabilang kalsada, o!"
"Wala akong nakikita, ate Maia!"
Hangos na inakay ng dalaga palabas ng restaurant ang binatilyo. Pero kahit ang guard ay wala ring nakikita.
"Wala namang lalaki sa kabila, ma'am," sabad ni Mario na sumunod din pala sa likuran nila. "Ang tatlong empleyado lang ho na nag-aabang ng sasakyan ang nandoroon!"
"A-anong wala? Meron! Mga bulag ba kayo o mga nearsighted?"
"May third eye ka?!" magkapanabay pang sabi nina Philip at Mario sa sindak na dalaga. Hindi mapalagay ang dalaga sa condo nang umuwi siya ng gabing iyon. Pilit niyang nilalabanan ang takot dahil sa pagpapakita sa kanya ng lalaking nakapula.
Ano ang nais nitong ipahiwatig? Ano at sino ito?
Alas -otso pasado nang makatanggap siya ng tawag mula kay Mario. Kasulukuyan daw na nasusunog ang Zaf's. Parehong na-trap sa loob sina Philip at Mang Teo. Pauwi na raw sana silang lahat pero bumalik pa ang binatilyo sa loob ng Zaf's. May nakalimutan daw itong ipagbilin sa guard. Biglang may narinig silang pagsabog sa bandang kusina ng restaurant. Hindi na raw sila makakalapit pa dahil sa sobrang init ng apoy at kapal ng usok na agarang bumalot sa Zaf's. Pulang-pula na parang impiyerno ang restaurant nang marating iyon ng dalaga.
"Malapit nang dumating ang pulang araw."
"Philippp!!!" palahaw ng dalaga habang nagpupumiglas sa pagkakayakap ni Mario.

PAGKALIPAS ng isang taon, muling nakatayo ang Zaf's. Iba na ang hugis nito at pintura. Mas maunlad pa ito kaysa dati. Paminsan-minsa'y sinisisi pa ni Zafira ang sarili kung bakit hindi ito nakinig sa babala noon ng lalaki. Sana buhay
pa ngayon sina Philip at ang aka nito na hindi nakaligtas ng inatake sa puso matapos malaman ang nangyarisa anak.
"Pero kung hindi iyon nangyari, hindi kayo magkakakilala ni Brent, ang cardiologist sa emergency room na pilit nag-revive sa daddy mo," pang-aalo ni Maia.
"Oo nga, mapagmahal at responsableng asawa si Brent. Tinulungan niya akong muling itayo itong Zaf's. Kaya tuloy nakapag-conlude ako na dahil naibalik noon sa dati ang ancestor's graveyard namin ay muling naidugtong ang naputol noon na suwerte sa aming buhay. Unfortunately, naging huli ang lahat para sa daddy at kay Philip. Ikaw, Mai, naniniwala ka rin ba roon?"
"I'm happy for you, friend," iwas na sagot ng dalaga. "Ang nanyari sa buhay mo'y patunay lang na hindi nagpapabaya ang Diyos. Ibabangin Niyang muli ang mga nalulugmok. At madalas, ibabalik Niya iyon nang higit pa kaysa dating nawala."
Muling tumingin sa kabilang kalsada si Maia. Walang taong nakatayo roon. Ugali na niyang pahapyawan ang dakong iyon sa tuwing nagda-drop by siya sa restaurant. Kunsabagay, simula nang masunog ang lumang Zaf's, hindi na nagpakita pa sa kanya ang lalaking nakapula.

Wakas